Blog: Aanval op uitval? Grip op uitval!

Informatievoorziening is cruciaal voor een goede communicatie en een succesvolle aanpak van verzuim.

'Aanval op uitval' is een fraai thema. Het vangt een wezenlijk, aanzienlijk en complex probleem. Je zou het maar op je bordje hebben liggen. Dan wil je liever voorkomen dan genezen. Maar met een succesvolle aanval ben je er nog niet. Je moet een betere situatie creëren. En grip houden.

Het web, de spin of allebei?

Haal je alleen de spinnenwebben weg, of ga je ook op zoek naar de spinnen? Uitval is een gevolg waaraan heel wat oorzaken ten grondslag kunnen liggen. Zoals bijvoorbeeld de persoonlijke situatie van de (potentiële) student, de aansluiting van het onderwijs op het leren van 'de generatie Z', op het beroepsbeeld of op de beroepspraktijk. Een reactieve aanpak op kleine signalen leidt te vaak tot escalatie. Het spinnenweb wordt tijdelijk verwijderd, maar de spin blijft rustig zitten. Daarom vind ik 'Grip op uitval' een mooiere term dan 'Aanval op uitval'.

Zet niet alleen de student centraal

Bij de 'Aanval op uitval' staat vaak alleen de student centraal. Is dat verstandig? Is het niet zo dat we pas écht grip op uitval krijgen als we niet alleen de student tijdig bijsturen, maar ook zorgdragen voor een omgeving waarin we het onderwijs en belanghebbende partijen betere alternatieven bieden?

Voldoet u aan de hoge verwachtingen?

Uitval is het resultaat van een proces dat de student doorloopt op basis van ervaringen. Zowel binnen als buiten de instelling. Van u wordt verwacht dat u tijdig ingrijpt. Bijvoorbeeld door:

 • Zo vroeg mogelijk te reageren op signalen of incidenten.
  -> Dit is het begin van Grip op uitval.

 • Zo snel mogelijk te starten met een begeleidingstraject.
  -> Dit is de voorwaarde voor Grip op uitval.

 • Het begeleidingstraject optimaal te doorlopen en te evalueren.
  -> Zo krijgt u steeds meer Grip op uitval.

 • Gegevensregistratie, informatie delen, interventies plegen en meten!

Eenduidige informatie is cruciaal om daadwerkelijk 'Grip op uitval' te krijgen. Met proactief handelen voorkomt u uitval. Maar krijgen de juiste mensen op tijd de juiste signalen? En is het dan toch zo ver gekomen dat externe instanties worden ingeschakeld, lukt het u dan partijen als GGD, Maatschappelijk Werk en Justitie eenduidig te informeren? Welke interventies worden gepleegd, en zijn ze succesvol? Hoe meet u dat?

Zorg daarom dat u het volgende weet

om proactief te kunnen handelen

 • wat risicogroepen zijn;
 • hoe het proces dat leidt tot uitval er uitziet;
 • welke informatie de diverse processtappen opleveren;
 • welke indicatoren een mogelijke uitval signaleren.

om snel te starten met een begeleidingstraject

 • welke begeleidingstrajecten er zijn;
 • wat is het beoogde resultaat van elk begeleidingstraject;
 • op basis waarvan een traject wordt gekozen;
 • welke interne en externe partijen betrokken zijn.

om optimaal te begeleiden en evalueren

 • waarom u trajectactiviteiten start;
 • welke gegevens u rondom trajectactiviteiten vastlegt;
 • hoe u trajectactiviteiten aanpast als de situatie daar om vraagt;
 • in hoeverre belanghebbenden het traject kunnen volgen;
 • op basis van welke informatie u welke interventies pleegt;
 • hoe succesvol interventies zijn;
 • hoe de student de begeleiding ervaren heeft;
 • welke (stuur)informatie de evaluatie oplevert om het totale proces te verbeteren;
 • hoe u het ten opzichte van anderen doet (in- en externe benchmarking / Student Analytics).

De 'Grip op uitval' vragenlijst

Educus ontwikkelde een vragenlijst om in kaart te brengen in welke mate u 'Grip op uitval' heeft. Neem contact op indien u geïnteresseerd bent om deze vragenlijst gratis te ontvangen. U kunt de lijst prima gebruiken om bijvoorbeeld samen met en aantal van uw collega's deze in te vullen. U kunt de vragenlijst opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer weten

Wilt u een begeleid onderzoek naar 'Grip op uitval' op uw instelling of heeft u aanvullende vragen, neemt u dan contact met ons op via tel. 088 - 989 88 00 of e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..