Het flexibele onderwijsaanbod van Stoas Vilentum Hogeschool vereist veel flexibiliteit van de organisatie én haar informatievoorziening.

"Wij zijn meesters in het studentgericht aanbieden van onderwijs. Dat stelt hoge eisen aan onze organisatie én onze informatievoorziening."

Stoas Vilentum Hogeschool biedt opleidingen, onderzoek en diensten gericht op het groene onderwijs en de groene sector. En dat zo veel mogelijk op maat. Wij vroegen directeur Madelon de Beus en Hoofd Studentzaken René Voets naar de keuze voor Alluris om de informatievoorziening te organiseren. Directeur Madelon de Beus: "Wij willen meesters zijn in het studentgericht aanbieden van onderwijs. Dat betekent dat we zo veel mogelijk zorgen voor onderwijs op maat per groep, cohort of type student. En dat stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van onze organisatie en dus ook aan onze informatievoorziening. Die moet zowel studenten, docenten, studentzaken als het management maximaal ondersteunen. En natuurlijk ook externe relaties zoals stagebedrijven.” Vilentum Hogeschool implementeerde het studentinformatiesysteem Alluris. Ze pakten dat breed op. Madelon de Beus:  "Wil je wat bereiken dan zijn twee dingen essentieel: de verbinding leggen tussen visie en operatie, en een goed beeld hebben van de gehele organisatie.”

 

Inspelen op veranderingen 

Hoofd Studentzaken René Voets weet wat er gevraagd wordt: “Wij willen in kunnen spelen op de wereld die continu verandert. In theorie kan bij ons elke student met elk onderdeel van zijn of haar opleiding beginnen. Die flexibiliteit van het onderwijs willen we behouden. Dat vraagt heel wat van je organisatie, je processen en je ondersteunende systemen. We zijn begonnen met het opnieuw ordenen van onze opleidingen. Wat willen we ook alweer bereiken, hoe hebben we dat nu georganiseerd en met welke ontwikkelingen moeten we rekening houden? We zitten nu in de situatie dat alles wat wij in de backoffice inrichten, ook gelijk frontoffice is. Dat dwingt je anders te kijken. Want je wilt alle doelgroepen op het juiste moment van de juiste informatie voorzien.”

  • Het Albeda College pakt afwezigheid van studenten snel en gericht aan. De kwaliteit omhoog en uitval omlaag.
    Lees meer
  • Het digitaal aanmeldproces bij Regio College is vriendelijk, efficiënt en kent een beperkte beheerslast.
    Lees meer
  • Het flexibele onderwijsaanbod van Stoas Vilentum Hogeschool vereist veel flexibiliteit van de organisatie én haar informatievoorziening.
    Lees meer