Wij willen de kwaliteit van ons werk en onze systemen waarborgen door de afspraken die wij maken met onze klanten na te komen. Het is onze intentie dat de door ons verrichte werkzaamheden en opgeleverde systemen deugdelijk en vooral betrouwbaar zijn. Om dit te bereiken heeft Educus haar serviceorganisatie ingericht op basis van ITIL en ASL, met behulp van Integrated Service Management (ISM).

ISM ondersteunt met een viertal type processen het afhandelen van klantvragen en heeft nog twee processen om de effectiviteit en de efficiency te waarborgen.

Wij zullen ons beleid afstemmen op en voldoen aan de wettelijke en andere relevante eisen op het gebied van kwaliteit en ons beleid aanpassen als de wetgever of de markt daarom vraagt en als onze bedrijfsactiviteiten wijzigen. Daarnaast zullen wij de opzet en werking laten toetsen door middel van het verkrijgen van een ISAE3402 type 2 verklaring.

Door middel van deze beleidsverklaring worden alle betrokkenen op de hoogte gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van kwaliteit heeft.

Elke drie jaar zullen het beleid en de beleidsverklaring worden geëvalueerd en desgewenst geactualiseerd.

De directie