MBO15 en Focus op Vakmanschap vraagt om een integrale aanpak.

De invoering van MBO15 raakt zowel uw onderwijs- als administratieve organisatie

De overheid heeft met MBO15 en Focus op Vakmanschap de ambitie om de onderwijskwaliteit te verhogen, het stelsel te vereenvoudigen en de besturing en bedrijfsvoering op orde te krijgen. Vóór 2017 moeten zowel de wettelijke als andere maatregelen die hiervoor nodig zijn, geïmplementeerd zijn.

 

Volledige impact MBO15 nog niet bekend

Veel MBO-instellingen zijn aan de slag het onderwijsprogramma te intensiveren en verkorten. Al dan niet in samenhang met rapportage en planningtools. Voor andere maatregelen is de impact op de onderwijs- en administratieve organisatie nog niet duidelijk. Denk hierbij aan het terugbrengen van het aantal kwalificaties in 2015, het verminderen van de kwalificatiedossiers en het inrichten van een keuzedeel voor studenten. Voorbereiding op deze maatregelen is dus beperkt mogelijk. Maar de vereenvoudiging van het stelsel door de overheid raakt u onoverkomelijk. De introductie van entreeopleidingen gaat gepaard met toenemende eisen. Dit vraagt van u een extra registratielast. Binnen vier maanden moet u een studieadvies geven. Dit advies kan een bindend zijn en moet onderbouwd zijn op basis van gesprekken en afspraken. Uw werkprocessen en systemen moeten hierop zijn ingericht. Een ander voorbeeld is de verandering in de VAVO-bekostiging. Dit gaat rechtstreeks, waardoor u pas achteraf inzicht heeft op basis van een terugkoppelingsoverzicht.

 

Uw organisatie en EduArte in voorbereiding

Zowel uw organisatie als het informatiesysteem EduArte is volop in voorbereiding om de (aankomende) veranderingen door te voeren. Deze twee entiteiten mag u niet los van elkaar zien. Daarom gaan wij graag met u in gesprek over de impact van MBO15. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat wij kunnen adviseren over het inzichtelijk maken van de urenrapportage, met een doorvertaling naar het onderwijs en de onderwijslogistieke voorwaarden. Bijvoorbeeld ten behoeve van de invoering van dagroosteren en urenrapportages. 

 

Nieuwsgierig naar onze aanpak?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. Bel of stuur een e-mail: 088 - 989 88 00 of vul het contactformulier in.