Maak van uw strategische, tactische en operationele sturing een geïntegreerd geheel.

Sturen op valide, eenduidige en betrouwbare informatie

De ontwikkeling en beleving rond stuurinformatie verschilt sterk tussen onderwijsinstellingen. Grofweg zijn er drie aandachtspunten te onderscheiden:

  1. De informatiebehoefte op de verschillende niveaus is verschillend (strategisch, tactisch en operationeel). Indicatoren zijn niet eenduidig vertaald naar dezelfde definities en de informatie komt uit verschillende systemen. Daardoor loopt verantwoordings-, stuur- en operationele informatie langs elkaar heen.
  2. Informatie uit verschillende systemen wordt bewerkt. Hierdoor wordt de informatie minder betrouwbaar.
  3. Structureel beheer van informatiesystemen ontbreekt: er zijn veel slapende of dubbele rapportages.

Binnen een aantal instellingen werkt Educus nauw samen met Macaw om de informatievoorziening toekomstbestendig vorm te geven. Hierbij vindt een harmonisatie (inhoud), prioritering (noodzaak) en stroomlijning (noodzaak) plaats. Trajecten zijn gericht op het verbeteren van operationele- en stuurinformatie, de invulling van prestatie-indicatoren en het begeleiden van het gebruik in de praktijk.

 

Stuur op basis van betrouwbare informatie

Beter sturen op basis van valide, eenduidige en betrouwbare informatie? Educus adviseert u graag. Neem contact op via tel. 088 - 989 88 00 of vul het contactformulier in.