Onderwijsinstellingen beter stuurbaar door intensievere verbinding beleid en uitvoering.

Beleid, processen, het onderwijs en uw informatievoorziening in één lijn

Gedreven door efficiëncy, kostenbesparing, onderwijsinhoud en wet- en regelgeving houden onderwijsinstellingen hun processen continu tegen het licht. Verbetering is het doel. Thema's als onderwijslogistiek en informatiemanagement lopen hier als klap op de vuurpijl dwars doorheen. Kortom: er wordt op veel borden tegelijk geschaakt. En dat is best complex. Het is zowel een uitdaging als een 'must' om alle verbeterslagen in samenhang uit te voeren.

 

Haalbaar, uitvoerbaar én gedragen

De druk op onderwijsorganisaties neemt nog altijd toe. In een continu veranderende wereld is het de uitdaging om beleid, processen en het onderwijs in één lijn te brengen. Om dit te realiseren dienen haalbare en uitvoerbare stappen in samenhang te worden genomen. Maar bovenal dient het gedragen te zijn door de medewerkers. Zowel in de onderwijs- als in de administratieve organisatie.

 

Informatievoorziening is verbindende factor

Over de as van informatievoorziening helpt Educus met het verbinden van 'beleid, processen en uitvoering'. Wij zorgen dat de informatievoorziening binnen uw onderwijs- én administratieve organisatie eenduidig en betrouwbaar is. Daardoor wordt uw organisatie op alle niveaus beter stuurbaar en zult u uw onderwijsdoelstellingen eerder halen.

 

Uw beleid, processen in informatievoorziening in lijn

Uw beleid, processen en informatievoorziening van zowel uw onderwijs- als administratieve organisatie in lijn brengen? Educus adviseert u graag. Neem contact op via tel. 088 - 989 88 00 of vul het contactformulier in.